Aviz juridic

Datele Responsabilului

Identitatea Responsabilului: Laura Juncu

Numele Comercial: TRADUCERI MADRID

NIF/CIF: X5596209X

Adresa: C/Ramon Pérez de Ayala 84, 4B, 28038 Madrid

E-mail: legal@traducerimadrid.com

 

În acest spațiu, UTILIZATORUL poate găsi toate informațiile referitoare la termenii și condițiile legale care definesc relațiile dintre utilizatori și noi ca responsabili ai acestui site web. Ca utilizator, este important să cunoști acești termeni înainte de a naviga pe acest website.

 

Traduceri Madrid, în calitate de responsabil al acestui site web, își asumă angajamentul de a procesa informațiile utilizatorilor și clienților noștri cu garanții deplinite și de a respecta cerințele naționale și europene care reglementează colectarea și utilizarea datelor personale ale utilizatorilor noștri.

Acest site web respectă în mod riguros RGPD (Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor) și LSSI-CE (Legea 34/2002, din 11 iulie, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic).

 

Termeni și condiții generale de utilizare

Prezentele Condiții Generale reglementează utilizarea (inclusiv simplul acces) paginilor web care fac parte din site-ul traducerimadrid.com, inclusiv conținuturile și serviciile puse la dispoziție în ele. Orice persoană care accesează site-ul web, traducerimadrid.com („Utilizatorul”), acceptă să se supună Condițiilor Generale în vigoare în fiecare moment al portalului traducerimadrid.com.

Utilizatorul este informat și acceptă că accesul la prezentul site web nu presupune, în niciun fel, începerea unei relații comerciale cu Traduceri Madrid. Astfel, utilizatorul se angajează să utilizeze site-ul web, serviciile și conținuturile acestuia fără a încălca legislația în vigoare, bunele practici și ordinea publică.

 

Este interzisă utilizarea site-ului web în scopuri ilegale sau prejudiciabile, sau care, în orice fel, ar putea cauza daune sau ar putea împiedica funcționarea normală a site-ului web. În ceea ce privește conținuturile acestui site web, se interzice:

 • Reproducerea, distribuția sau modificarea lor, în întregime sau în parte, fără autorizația deținătorilor legitimi;
 • Orice încălcare a drepturilor furnizorului sau a deținătorilor legitimi;
 • Utilizarea lor în scopuri comerciale sau publicitare.

Utilizând site-ul web traducerimadrid.com, Utilizatorul se angajează să nu desfășoare nici o acțiune care ar putea afecta imaginea, interesele și drepturile Traduceri Madrid sau ale terților sau care ar putea afecta, dezactiva sau supraîncărca portalul traducerimadrid.com sau ar putea împiedica, în orice fel, utilizarea normală a site-ului web.

Cu toate acestea, Utilizatorul trebuie să fie conștient că măsurile de securitate ale sistemelor informatice de pe Internet nu sunt complet fiabile și, prin urmare, Traduceri Madrid nu poate garanta lipsa de viruși sau alte elemente care ar putea produce modificări în sistemele informatice (software și hardware) ale Utilizatorului sau în documentele sale electronice și fișierele conținute în acestea.

 

Măsuri de securitate

Datele personale comunicate de utilizator către Traduceri Madrid pot fi stocate în baze de date automatizate sau nu, al căror titular este exclusiv Traduceri Madrid, aceasta asumând toate măsurile de natură tehnică, organizatorică și de securitate care garantează confidențialitatea, integritatea și calitatea informațiilor conținute în acestea conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor.

Comunicarea între utilizatori și Traduceri Madrid se realizează printr-un canal sigur, iar datele transmise sunt criptate datorită protocoalelor HTTPS, garantând cele mai bune condiții de securitate pentru a asigura confidențialitatea utilizatorilor.

 

Reclamații

Traduceri Madrid informează că există foi de reclamație disponibile pentru utilizatori și clienți.

Utilizatorul poate face reclamații solicitând o foaie de reclamații sau trimițând un e-mail la legal@traducerimadrid.com indicând numele și prenumele, serviciul și/sau produsul achiziționat și expunând motivele reclamației sale.

Utilizatorul/cumpărătorul ne poate notifica reclamația, fie prin e-mail la: legal@traducerimadrid.com, fie prin poștă la adresa: Traduceri Madrid, Calle Ramon Pérez de Ayala, 84, 4B, 28038 Madrid, următorul formular de reclamație:

La atenția: Traduceri Madrid

adresă: Calle Ramon Pérez de Ayala, 84, 4B, 28038 Madrid

e-mail: legal@traducerimadrid.com

Serviciul/produsul:

Achiziționat în data de:

Numele utilizatorului:

Adresa utilizatorului:

Semnătura utilizatorului (doar în cazul prezentării pe hârtie):

Data:

Motivul reclamației:

 

Platforma de soluționare a litigiilor

Dacă este de interes pentru tine, poți folosi și platforma de soluționare a litigiilor pusă la dispoziție de Comisia Europeană pentru a-ți înainta reclamațiile. Aceasta este disponibilă la următorul link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Proprietate intelectual și industrială

În conformitate cu prevederile articolelor 8 și 32.1, al doilea paragraf, din Legea Proprietății Intelectuale, se interzice în mod expres reproducerea, distribuția și comunicarea publică, inclusiv modalitatea de punere la dispoziție, a întregii sau a unei părți a conținutului acestei pagini web, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloc tehnic, fără autorizarea traducerimadrid.com.

Utilizatorul trebuie să se angajeze să respecte drepturile de Proprietate Intelectuală și Industrială deținute de traducerimadrid.com.

Utilizatorul cunoaște și acceptă că întreaga pagină web, incluzând fără caracter exhaustiv textul, software-ul, conținuturile (inclusiv structura, selecția, ordinea și prezentarea acestora), podcast-urile, fotografiile, materialele audiovizuale și graficele, sunt protejate prin mărci, drepturi de autor și alte drepturi legitime, conform tratatelor internaționale la care Spania este parte și alte drepturi de proprietate și legi spaniole.

În cazul în care un utilizator sau o terță parte consideră că s-au încălcat drepturile lor legitime de proprietate intelectuală prin introducerea unui anumit conținut pe site-ul web, aceștia trebuie să notifice această circumstanță către Traduceri Madrid indicând:

 • Datele personale ale persoanei interesate care deține drepturile care se presupune ca s-au încălcat, sau să indice reprezentarea cu care acționează în cazul în care reclamația este prezentată de un terț diferit de persoana interesată.
 • Să identifice conținuturile protejate de drepturile de proprietate intelectuală și locația acestora pe site, să furnizeze documente de acreditare a drepturilor de proprietate intelectuală indicate și să facă o declarație expresă în care persoana interesată își asumă responsabilitatea pentru veridicitatea informațiilor furnizate în notificare.

 

Linkuri către alte site-uri web 

Paginile web ale traducerimadrid.com furnizează linkuri către alte site-uri web proprii și conținuturi care sunt proprietatea unor terțe părți, cum ar fi:

 • Conținuturi din alte bloguri
 • Instrumente
 • Resurse

Singurul obiectiv al acestor linkuri este de a oferi Utilizatorului posibilitatea de a accesa aceste linkuri.

Traduceri Madrid nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru rezultatele care ar putea deriva pentru Utilizator prin accesarea acestor linkuri.

De asemenea, utilizatorul va găsi în interiorul acestui site pagini, promoții, programe afiliate care accesează obiceiurile de navigare ale utilizatorilor pentru a stabili profiluri. Aceste informații sunt întotdeauna anonime și nu identifică utilizatorul.

Informațiile furnizate pe aceste site-uri sponsorizate sau linkuri afiliate sunt supuse politicilor de confidențialitate utilizate pe aceste site-uri și nu sunt supuse acestei politici de confidențialitate. De aceea, recomandăm în mod expres Utilizatorilor să revizuiască cu atenție politicile de confidențialitate ale linkurilor afiliate.

Utilizatorul care intenționează să stabilească orice dispozitiv tehnic de linkare de pe site-ul său web către portalul traducerimadrid.com trebuie să obțină în prealabil și în scris autorizarea de la Traduceri Madrid. Stabilirea linkului nu implică în niciun caz existența relațiilor între Traduceri Madrid și proprietarul site-ului pe care este stabilit linkul, nici acceptarea sau aprobarea de către Traduceri Madrid a conținutului sau serviciilor acestuia.

 

Politica de comentarii

Pe site-ul nostru sunt permise comentariile pentru a îmbogăți conținuturile și pentru a face întrebări.

Nu vor fi acceptate comentarii care nu sunt legate de tematica acestui site web, care includ defăimări, ofense, insulte, atacuri personale sau lipsă de respect în general față de autor sau față de alți membri.

De asemenea, vor fi eliminate comentariile care conțin informații care sunt evident înșelătoare sau false, precum și comentariile care conțin informații personale, cum ar fi adrese private sau numere de telefon, care încalcă politica noastră de protecție a datelor.

Vor fi, de asemenea, respinse acele comentarii create doar în scopuri promoționale pentru un site web, persoană sau colectivitate și tot ceea ce poate fi considerat spam în general.

 

Excluderea garanțiilor și responsabilităților

Prestatorul nu acordă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate, în niciun caz, pentru daunele de orice natură care ar putea rezulta din:

 • Lipsa disponibilității, întreținerii și funcționării eficiente a site-ului web sau a serviciilor și conținuturilor sale;
 • Existența virusurilor, programelor malware sau a conținuturilor dăunătoare;
 • Folosirea ilegală, neglijentă, frauduloasă sau contrară prezentului Aviz legal;
 • Lipsa legalității, calității, fiabilității, utilității și disponibilității serviciilor prestate de terțe părți și puse la dispoziția utilizatorilor pe site-ul web.
 • Prestatorul nu își asumă în niciun caz responsabilitatea pentru daunele care ar putea rezulta din utilizarea ilegală sau neadecvată a prezentului site web.

 

Contact

În cazul în care orice utilizator ar avea întrebări despre aceste Condiții legale sau orice comentariu despre portalul traducerimadrid.com, vă rugăm să vă adresați la legal@traducerimadrid.com.

Acest aviz legal a fost actualizat ultima oară la data de 01.04.2024.

În numele echipei Traduceri Madrid, vă mulțumim pentru timpul acordat citirii acestui Aviz Legal.