Divorț Pronunțat în Spania: Înscrierea Mențiunii de Divorț în România

Cuprins

Înscrierea Mențiunii de Divorț Pronunțat într-un Stat Membru al Uniunii Europene

Introducere

Divorțul pronunțat în Spania necesită înscrierea prin mențiune pe marginea actului de căsătorie. Acest proces se face cu aprobarea direcției județene de evidență a persoanelor competente din România. Acest articol descrie pe scurt documentele necesare, procedurile specifice și aspectele legate de consimțământul fostului soț.

Proceduri pentru Hotărârile de Divorț

Hotărârile Pronunțate înainte de 01.08.2022

Hotărârile inițiate și pronunțate înainte de această dată, care nu oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, trebuie să fie însoțite de:

 • De Anexa I la Regulamentul CE nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială.
 • Sau de Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii.

Hotărârile Pronunțate după 01.08.2022

Hotărârile pronunțate după această dată vor fi însoțite doar de certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111.

Documente Necesare pentru Înscrierea Mențiunii de Divorț în România

 • Sentința de divorț sau certificatul de divorț emis de autoritățile străine, în original.
 • Certificat privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială conform regulamentelor relevante.
 • Traducerea legalizată a sentinței de divorț
 • Certificatul de naștere și căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea mențiunii, în original.
 • Act de identitate sau pașaport în original.
 • Declarație notarială din partea soțului care și-a schimbat numele de familie după căsătorie, din care să rezulte numele pe care dorește să îl poarte în urma divorțului.
 • Procură specială (după caz), în original privind depunerea documentelor pentru înscrierea mențiunii de divorț și eliberarea unui certificat de căsătorie sau nastere cu mențiuni.

Observații privind Consimțământul pentru Purtarea Numelui de Familie

Când o persoană dorește să păstreze numele fostului soț după divorț, este necesar acordul explicit al acestuia. Acest consimțământ previne utilizarea necorespunzătoare a numelui și respectă drepturile individuale. Motivațiile pentru păstrarea numelui pot varia de la considerente practice la motive personale. Declarația de consimțământ nu este necesară dacă instanța a decis clar asupra numelui.

Procedura pentru cetățenii români rezidenți în Spania

În ceea ce privește condițiile de recunoaștere pe teritoriul României a hotărârilor judecătorești emise în Spania, este necesară aprobarea S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M.B., cu excepția situațiilor stabilite de Regulamentul 2016/1191 sau   2019/1111 (începând cu data de 01.08.2022)

 

De la data de 01.08.2022 se elimină necesitatea procedurii ”exequaturului” pentru hotărârile pronunțate în materia răspunderii părintești într-un stat membru al Uniunii Europene. Așadar, hotărârile pronunțate în Spania începând cu această dată vor avea aplicabilitate directă în România și cererea persoanei interesate se va înainta, pentru avizare, la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor/Primăria competentă, însoţită de toate documentele. Deasemenea, cetățenii români aflați în Spania pot depune cererea de înscriere a mențiunii de divorț, împreună cu documentele justificative, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din Spania.

 

Dacă nu aveți posibilitatea de a vă deplasa în României pentru acest demers, puteți însărcina o altă persoana și pe lângă actele menţionate mai sus, este necesară:

 • Declarația sau procura specială dată și autentificată la notar, apostilată și posterior tradusă în limba română, sau:
 • Declarația sau procura specială dată la Ambasada sau Consulatul României din Spania. În acest caz documentul se emite în limba română si nu este necesara supra-legalizarea sau apostilarea acestuia.

Observații privind procura specială facută la notar spaniol

Declarația sau procura specială facută la un notar spaniol trebuie să fie autentificată și apostilată (conform convenției de la Haga din 1961) și traducerea în limba română, legalizată (la Consulatul sau Ambasada României din Spania sau la Serviciul de legalizări al Ministerului de Afaceri Externe din Madrid).

Procura specială și traducerea legalizată se depun de persoana împuternicită, în original.

Concluzie

Procesul de înscriere a mențiunii de divorț pronunțat în Spania pe marginea actului de căsătorie românesc este esențial pentru recunoașterea legală în România.

Urmând corect procedurile și prezentând documentele necesare, se asigură validitatea juridică a divorțului. Asigurați-vă că toate documentele sunt autentificate și traduse corespunzător pentru a evita problemele ulterioare.

Pentru mai multe informații și asistență profesională, nu ezitați să ne contactați la Traduceri Madrid, unde avem traducători cu o experiență vastă în traducerea sentinţelor de divorţ.

Contează pe experiența și profesionalismul nostru. Veți primi traducerile autorizate din română în spaniolă și viceversa la domiciliul prin curier, fără costuri suplimentare.

Alte postări care v-ar putea interesa